Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
By continuing to browse or by clicking "Ok", you agree to the storing of cookies on your device to enhance your site experience and for analytical purposes. To learn more about how we use the cookies, please see our cookies policy.

Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo OK
głowa

Drodzy Widzowie,

Mamy ogromną przyjemność zaprosić Państwa na sopocki Przegląd Teatralny Masska, organizowany przez Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji, który odbędzie się w terminie 16 - 22 listopada 2020 r. tym razem w świecie cyfrowym.

MASSKA to otwarty projekt kulturalny, w którym biorą udział artyści z niepełnosprawnościami, teatry młodzieżowe i niezależne, co nadaje wydarzeniu charakter wspólnotowy.

Przegląd to również konfrontacja naszych wyobrażeń o osobach z niepełnosprawnościami - artystach, którzy często funkcjonują poza głównym nurtem życia społecznego.

To zaproszenie do wymiany myśli, doświadczeń, rozmów, wspólnego świętowania obecności w świecie teatru, a przede wszystkim celebracji życia, tego które niosą spektakle i tego tu i teraz, aktualnie tak bardzo ograniczonego.

To realizacja idei towarzyszącej nam od początku, że Teatr jest jeden, różne są formy, w których się przejawia i treści, o których opowiada. Paradoksalnie w tych nadzwyczajnych okolicznościach mamy przyjemność i zaszczyt zaprezentować Państwu wyjątkowo dużą rozmaitość tychże, świadczącą o tym, jak bardzo bogaty i różnorodny jest świat teatru.

Zapraszamy na przegląd, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. Nie możemy się spotkać, rozmawiać osobiście, ale nie odpuszczamy i mamy nadzieję, że udział w przeglądzie będzie dla państwa doświadczeniem inspirującym i wzbogacającym.

Zapraszamy na 19 edycję Przeglądu MASSKA.


Dear viewers,

We are pleased to invite you to the Masska Theatre Overview in Sopot, organised by the Na Drodze Ekspresji Association, which will be held on November 16-22, 2020, this time on-line.

MASSKA is an open cultural project involving artists with disabilities, youth and independent theatres.

An event is also a chance to confront our ideas about people with disabilities - artists who often operate outside the social life.

It is an invitation to exchange thoughts, experiences, talks, celebrating presence in the world of theatre together, and above all, to celebrate life. It is an opportunity to enjoy the moment, especially in these challenging times.

It is the implementation of the idea that accompanies us from the very beginning that there is one theatre. There are different forms, different content, but it's always theatre. Paradoxically, in these extraordinary circumstances, we have the pleasure and honour to present you with a wide array of performances, which proves how rich and diverse the world of theatre is.

We invite you to an overview in which everyone will find something for themselves. We cannot meet or talk in person, but we do not give up and we hope that your participation in the event will be an inspiring and enriching experience.

We invite you to the 19th edition of the MASSKA.


Шановні Глядачі,

Ми раді запросити Вас на Театральний Огляд Masska в Сопоті, організований Асоціацією на шляху експресії, який відбудеться 16-22 листопада 2020 року, на цей раз у цифровому світі.

MASSKA - це відкритий культурний проєкт, у якому беруть участь артисти з обмеженими можливостями, молодіжні та незалежні театри, що надає події спілковий характер.

Огляд також є протистоянням наших уявлень про людей з обмеженими можливостями - митців, які часто діють поза межами соціального життя.

Це запрошення обмінятися думками, досвідом, розмовами, спільно відзначаючи присутність у світі театру, і перш за все, святкування життя, яке несуть вистави та того, що тут і зараз, на сьогодні настільки обмеженого.

Це реалізація ідеї, яка супроводжує нас з самого початку, що Театр є єдиним, хоча існують різні форми, у яких він проявляється, і зміст, про який він розповідає. Парадоксально, але в цих надзвичайних обставинах ми маємо приємність і честь представити Вам надзвичайно велике їх різноманіття, довівши, наскільки багатим і різноманітним є світ театру.

Ми запрошуємо Вас на огляд, у якому кожен знайде щось для себе. Ми не можемо зустрітися або поговорити особисто, але ми не здаємось і сподіваємось, що Ваша участь у огляді стане для Вас надихаючим та збагачуючим досвідом. Ласкаво просимо на 19-е видання Театрального огляду MASSKA.