Teatr Ruchu LIK / Театр движения ЛИК

Taszkient

Twój obraz...

58 min.

Spektakl oparty jest na rosyjskiej poezji duchowej. Słowo, muzyka i taniec, gdy się połączą, rodzą jeden artystyczny język.

history

Edukacyjne: szkolenie z improwizacji tanecznej i innych technik tanecznych. Twórcze: inscenizacja spektakli. Prezentacja spektakli w Taszkencie i na festiwalach za granicą.

people

Dyrektor artystyczny w jednej osobie. W spektaklach uczestniczą: 3-6 zawodowych artystów (tancerzy, wokalistów), 3 studentów ze studia, 10-20 młodych osób z niepełnosprawnościami, czasami 3-4 matki osób niepełnosprawnych. W regularnych zajęciach edukacyjnych uczestniczy 15-20 osób niepełnosprawnych.

inbox