MTT – Muzyczna Trupa Teatralna

Wilno

Dzień Pokoju

14 min.

Włączając spektakl teatralny – misterium „Dzień Pokoju”. Tym spektaklem chcemy zwrócić uwagę na traumatyczne doświadczenia wojny i zjawisko niepełnosprawności, – „...jeśli chcesz chronić pokój, chroń stworzenie „Benedykt XVI”

history

Zespół teatru muzycznego LŽNS MTT, w którym biorą udział osoby z różnymi niepełnosprawnościami wraz z zawodowymi muzykami i aktorami. Zespół ten jest częścią wielu międzynarodowych festiwali w Kijowie, Lwowie, Sopocie, Lublinie, Gołdapi, Baku, Berlinie, Gulbenie itp. Zwycięzca GRAND PRIX. Wyjątkowość tych przedstawień polega na tym, że mogą je wykonywać nie tylko profesjonaliści, ale także osoby niepełnosprawne.

Wykorzystywane są nowoczesne techniki komponowania muzyki: (aleatoryka, sonoryka, metoda zapisu graficznego), improwizacja kontaktowa, metody psychodramy, malarstwo akcji, aplikacja interdyscyplinarnych metod terapii w procesie twórczym. To niepowtarzalna szansa na rozwinięcie idei współpracy międzysektorowej oraz wydobycie nowej, oryginalnej i innowacyjnej jakości artystycznej i wartości integrującego utworu muzycznego oraz umożliwienie wyjątkowym osobom tworzenia i występowania w profesjonalnym środowisku artystycznym, zwiększając tym samym dostępność i wyjątkową edukację.

people
inbox